Đánh Giá An Toàn Ứng Dụng Web
ceh
Môn học bổ sung các kiến thức về an ninh ứng dụng web...
Bảo Mật Mạng Và Hệ Thống
ceh
Đào tạo về các phương pháp bảo mật cho mạng và hệ thống...
Certified Ethical Hacker (CEH)
ceh
Nhằm trang bị các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho các nhân sự làm việc trong lĩnh vực an toàn thông tin nói riêng và trong lĩnh vực công nghệ thông tin nói chung, khóa học CEHv9 cung cấp cho người học 18 chủ đề và 270 kỹ thuật tấn công phổ biến hiện nay. Sau khi hoàn tất khóa học, người học hiểu rõ các quy trình đánh giá bảo mật, tham gia tư vấn, triển khai và vận hành các hệ thống bảo mật...

Computer Hacking Forensic Investigation (CHFI)
chfi
Khóa học CHFI v8 cung cấp các kiến thức chuyên ngành bảo mật và điều tra tội phạm mạng. Kiến thức này giúp ích cho các chuyên viên thực thi pháp luật về điều tra tôi phạm mạng, quản trị hệ thống mạng, chuyên gia bảo mật mạng...