Trung tâm An ninh mạng CNSC

Địa chỉ: E81, Tòa nhà E, Trường Đại học Công nghệ thông tin,

khu phố 6, P.Linh Trung, Quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Website: http://cnsc.uit.edu.vn

Điện thoại: 0915 727 282