Russian hacker group using HTTP status codes to control malware implants

Security researchers from Kaspersky have identified a new version of the COMpfun malware that controls

Read More

Bản cập nhật KB4549951 cho Windows có thể gây ra nhiều lỗi

Gần đây, Microsoft đã phát hành một bản vá bảo mật KB4549951. Tuy nhiên một

Read More

Lỗi thực thi mã từ xa được tìm thấy trong Foxit Reader và PhantomPDF

Người dùng Foxit PDF Reader và PhantomPDF cần cập nhật thiết bị của họ càng

Read More