Tuyển Thực tập sinh/ Cộng tác viên Kiểm thử phần mềm

📑Mô tả công việc

 • Phân tích tài liệu đặc tả phần mềm
 • Thiết kế testcase, viết script tự động và thực hiện testcase
 • Viết báo cáo bug, lỗi tìm được
 • Báo cáo tiến độ hằng tuần
 • Nghiên cứu viết công cụ kiểm thử mới, tạo các testcase mới
 • Thực hiện các nhiệm vụ, công việc khác được giao

📌Yêu cầu

 • Sinh viên từ năm 2
 • Có tư duy lập trình tốt
 • Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
 • Có khả năng tự nghiên cứu
 • Có khả năng đọc tài liệu tiếng Anh
 • Chăm chỉ, biết làm việc nhóm, chủ động trong công việc

🎁Lợi ích

 • Được đào tạo, phát triển kỹ năng trong ngành kiểm thử (Kiểm thử thử công, Kiểm thử tự động, kiểm thử hiệu năng, kiểm thử bảo mật,…)
 • Được giả trí với các trò chơi (chơi cờ, ngắm cá, trồng cây…) 😊
 • Có hỗ trợ lương, thưởng

✨Điểm cộng

 • Có kiến thức về An toàn thông tin
 • Có kiến thức, kinh nghiệm về kiểm thử
 • Biết sử dụng các công cụ kiểm thử tự động (Selenium, Katalon, …)

🚀 Vui lòng gửi CV của bạn về hộp thư điện tử: hannh.cnsc@uit.edu.vn trước ngày 15/8/2020.

Hẹn gặp tại CNSC <3

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.