Hướng dẫn sử dụng nền tảng Wanna Game CTF

Đăng ký tài khoản Truy cập trang WanaGame CTF: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/ Chọn chức năng Register Hoàn

Read More

[WannaGame-Weekly] MỜI THAM GIA ĐĂNG KÝ CUỘC THI CTF KỲ 2

📣BTC cuộc thi công bố link đăng ký tham gia: https://cnsc.uit.edu.vn/ctf/register *Các bạn đã tham

Read More