Đào tạo, tập huấn và lồng ghép diễn tập an toàn thông tin cho Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020

An Giang, ngày 27 tháng 10 năm 2020

Vào ngày 27/10/ 2020 tại Sở Thông tin & Truyền Thông tỉnh An Giang, Khoá “Đào tạo, tập huấn và lồng ghép diễn tập an toàn thông tin cho Đội ứng cứu khẩn cấp sự cố an toàn thông tin mạng năm 2020” đã được tổ chức với sự hợp tác giữa Trung tâm An ninh Mạng CNSC-Trường Đại học Công nghệ thông tin TP.HCM với Sở Thông tin & Truyền Thông An Giang.

T. Phạm Văn Hậu phát biểu tại sự kiện

Tham dự khoá học đã có sự hiện diện đông đảo của các Cán Bộ chuyên trách CNTT trong các Sở nghành tại An Giang. Phát biểu khai mạc khoá học có Ông Nguyễn Thanh Hải- Phó Giám đốc Trung tâm Tin học – Sở Thông tin & Truyền Thông tỉnh An Giang và TS. Phạm Văn Hậu-Giám đốc Trung tâm an ninh Mạng CNSC-Trường Đại học Công nghệ Thông tin TP.HCM.

Với mục đích thiết thực nhằm tạo ra một Khoá đào tạo tập huấn chất lượng hiệu quả, thực tế để trang bị những kiến thức kĩ năng thiết thực về ứng phó trước các tình huống khẩn cấp tấn công an ninh Mạng trong thời đại công nghệ 4.0. Các Chuyên viên và Giảng viên của Trung tâm An ninh Mạng CNSC thông qua thực hành những tình huống thực tế đặt ra sẽ trang bị những kiến thức, kĩ năng và phản ứng nhanh chóng, hiệu quả cho các thành viên Đội ứng cứu trong các Cơ quan ở An Giang trước các tình huống khẩn cấp, các cuộc tấn công Mạng của tội phạm máy tính và công tác bảo vệ dữ liệu trước các nguy cơ tiềm ẩn của những thiết bị thân thuộc như Windows, Linux, Smartphone…

Khóa đào tạo diễn ra từ ngày 27/10/2020 đến ngày 08/11/2020 tại Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh An Giang.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.