Tuyển Thực tập sinh/ Cộng tác viên An toàn thông tin

📑Mô tả công việc

 • Rà quét, đánh giá bảo mật hệ thống ứng dụng (web, mobile), phát hiện các lỗ hổng bảo mật, điểm yếu tồn tại trên ứng dụng, hệ thống máy chủ.
 • Nghiên cứu các xu thế bảo mật mới.
 • Nghiên cứu lỗ hổng bảo mật.
 • Nghiên cứu, hiện thực các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin.

📌Yêu cầu

 • Có kiến thức về an toàn thông tin
 • Có tư duy lập trình tốt
 • Có khả năng phân tích, giải quyết vấn đề
 • Có kỹ năng làm việc cả theo nhóm và cá nhân.

🎁Lợi ích

 • Được đào tạo, phát triển kỹ năng về kiểm thử bảo mật, đánh giá an toàn thông tin hệ thống.
 • Được giả trí với các trò chơi (chơi cờ, ngắm cá, trồng cây…) 😊
 • Có hỗ trợ lương, thưởng.

✨Lợi thế

 • Có kiến thức và kỹ năng tốt về các công cụ và thủ tục kiểm thử bảo mật cho web, mobile, hệ thống như Pentest, ….
 • Có kiến thức về các security best practice và các tiêu chuẩn bảo mật.

🚀 Vui lòng gửi CV của bạn về hộp thư điện tử: hannh.cnsc@uit.edu.vn trước ngày 15/8/2020.

Leave comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.