[Writeups] Tổng hợp Writeups WannaGame Championship #1

Chuỗi hoạt động WannaGame – WanaShare nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên

Read More

[WannaShare kỳ #3] Đăng ký tham dự buổi chia sẻ về CTF

WannaShare là hoạt động giao lưu, trao đổi kiến thức giữa sinh viên về ATTT,

Read More

[Writeups] Tổng hợp Writeups WannaGame Kỳ 2

Chuỗi hoạt động WannaGame – WanaShare nhằm tạo sân chơi cho các bạn sinh viên

Read More

Tuyển Thực tập sinh/ Cộng tác viên An toàn thông tin

📑Mô tả công việc Rà quét, đánh giá bảo mật hệ thống ứng dụng (web,

Read More

Tuyển Thực tập sinh/ Cộng tác viên Kiểm thử phần mềm

📑Mô tả công việc Phân tích tài liệu đặc tả phần mềm Thiết kế testcase,

Read More